Главная » 2009 » Апрель » 2 » Молодежи - заслуженную стипендию!
18:08
Молодежи - заслуженную стипендию!
Глава Киевского отделения "МОДОС" Антон Василенко продолжает работу по разъяснению студенчеству их прав на получение стипендий.
Существующий порядок достаточно непрост, и вот уже 3 месяц при помощи компетентных органов государственной власти "МОДОС" стремится получить четкий порядок начисления стипендий в ВУЗах Украины для ознакомления с ним широких масс студенчества.
С этой целью Киевское отделение "МОДОС" обращается к органам государственной власти со следующим вопросом:
 
 З лютого 2009 року я займаюсь розв'язанням спірних питань, пов'язаних з нарахуванням стипендії  у вищих навчальних закладах України. На сьогодні  у мене виникла необхідність офіційного юридичного трактування деяких пунктів нормативних актів, що торкаються права студентів, які не здали залік або екзамен з першої  спроби, на отримання стипендії.
У пункті  12 постанови Кабінету міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 р. N 882   з змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006, N 157 ( 157-2006-п ) від 15.02.2006, N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 зазначається "Академічна стипендія у мінімальному розмірі  призначається: ( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМУ  N 165 ( 165-2008-п ) від 05.03.2008 студентам, які  за результатами семестрового контролю мають середній  бал успішності  7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або  4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання".
Поняття семестрового контролю дається у пунктах 3.12.2.1. та 3.12.2.3. "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України", затвердженого наказом Кабінету міністрів України № 161 від 2 червня 1993 р.: "Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної  навчальної  дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою,   в терміни, встановлені навчальним планом.
Результати складання екзаменів   диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків - за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано")   вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента".
Ці  нормативні  акти не дали мені  відповіді на питання - яким чином рахується середній бал успішності. Справа у тому, що під час семестрового контролю у навчальних закладах України кожен студент, який отримав з першої спроби оцінку "незадовільно" за чотирибальною шкалою, та "незараховано" за двобальною, мав можливість скласти його повторно ще два рази. Під час перескладання заліку або іспиту результат заноситься у додаток до відомості, який ма  назву "хвостовка" або "бігунок".
Виникає  питання, трактування якого я прошу подати, а саме - яка оцінка має буде використана при підрахунку середнього балу, якщо перескладання заліку або екзамену відбулося під час календарного терміну семестрового контролю, встановленого навчальним планом? Оцінка, яка була занесена у відомість під час першої спроби складання іспиту або заліку, або оцінка, яка була занесена у додаток до відомості під час перескладання іспиту або заліку?
Прошу Вас посприяти у наданні юридичних трактувань наведеного питання.

З повагою
Голова Київського осередку
МГР “МОДОС”                                              Антон ВАСИЛЕНКО
 
 

 
 
Просмотров: 1024 | Добавил: modos | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 1
avatar
1 ari • 07:54, 12.04.2009
Довольно здорово!
Гаврила
avatar